Advies

 

Wilt u:

  • een gesprekspartner voor het ontwikkelen van uw visie;
  • communicatieadvies bij een fusie, reorganisatie of veranderingstraject;
  • klantgerichter communiceren;
  • een nieuwe huisstijl invoeren of uw huisstijl opfrissen.

In deze turbulente tijd, waarin veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, hebben veel  organisaties behoefte aan een duidelijke visie op communicatie. Op basis van deze visie kunt u uw beleid formuleren en een plan van aanpak opstellen voor de uitvoering. Dit alles kan bijdragen aan effectieve communicatie en het creëren van draagvlak binnen uw organisatie en met uw relaties. 

Werkwijze
In mijn aanpak combineer ik een degelijke analyse met aandacht voor zaken die onder de oppervlakte liggen. Na een intakegesprek schrijf ik een strategisch communicatieadvies en stel samen met u een plan van aanpak op. Ik ondersteun u bij het zoeken naar lange termijn oplossingen en een concreet resultaat. Daarbij speel ik in op wat actueel is. Afhankelijk van de opdracht werk ik samen met andere professionals uit mijn netwerk om u een compleet aanbod te kunnen leveren. Training of coaching kunnen een aanvulling vormen op het communicatieadvies.

Home