Visie

Mijn drijfveer is contact. Wanneer er contact is ontstaat er verbinding tussen mensen. 
De verbinding met anderen is alleen mogelijk vanuit goed contact met onszelf. Contact maken betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent. Er zijn immers verschillen tussen mensen. De kunst is naar deze verschillen te kijken zonder oordeel en zo dichter bij elkaar te komen. Dat vraagt om een andere manier van communiceren: ‘van discussie naar dialoog'.

Communicatie in organisaties
Ook in organisaties speelt dit. Een voorwaarde voor omgevingsgericht communiceren is te weten wat er leeft bij uw relaties. Als basis van de interne en externe communicatie van organisaties zie ik interactie tussen (groepen) mensen. Ik benader communicatie als de kunst van contact.

Wij leven in een hectische en ingewikkelde wereld. Vaak nemen we weinig tijd om stil te staan. Door internet en 'de nieuwe media' is de maatschappij sterk veranderd. Mensen spelen een actieve rol in communicatie en zijn vaak lid van verschillende netwerken. Dit alles vraagt om een eigentijdse benadering van communicatie. Sleutelwoorden daarbij zijn klantgerichtheid en eigenheid. Het is belangrijk om mee te bewegen, maar daarnaast vast te houden aan de belangrijkste waarden van uw organisatie en een heldere koers te varen.

Naar de essentie
Ik ondersteun mensen en organisaties bij de zoektocht naar hun essentie. Daarbij maak ik gebruik van de theorie en gereedschappen uit het communicatievak, coaching en een meer intuïtieve benadering. Ik heb ervaren dat deze methoden elkaar versterken. Ik werk onder andere met meditatie, systemisch werk en geweldloze communicatie.

Home